بسیاری از پدران و مادران به یک
همراه و کمک

نیاز دارند

ما به یاری آن ها می رویم تا تنها نباشند و در انجام کارهایشان احساس بهتری داشته باشند.

خدمات ما
۰۲

همراهی در

امور پزشکی

۰۳

همراهی در

پیاده روی

۰۴

همراهی در

کافه

مشاوره رایگان
  چه کسانی همپای عزیزانتان هستند

  در نبود شما ، همپا به عنوان یک دوست در کنار پدر و مادرتان خواهد بود

  تصویر
  کانتر تور در آژانس هواپیمایی
  شیوا پورشکور
  تصویر
  فروشنده نرم افزار تخصصی
  هدا ارشادپور
  تصویر
  هم بنیان گذار همپاپلاس
  یوسف زنگنه
  تیم همپاپلاس
  تصویر

  ندا ارشادپور

  مسئول عملیات

  تصویر

  یوسف زنگنه

  مسئول اجرایی